Help mijn kat heeft diabetes... wat nu?

 

Op het moment dat u hoort dat uw kat diabetes heeft komt er heel wat op u af.

De dierenarts heeft u verteld dat de diabetes heel goed kan worden behandeld, maar dat het nogal wat vergt, en wel van u! 

U moet in korte tijd veel leren, begrijpen, combineren en op de juiste wijze handelen. Bovendien moet u uw dagritme aanpassen, omdat u om de 12 uur insuline toe gaat dienen aan uw kat. Maar ik kan u geruststellen: ook u kunt deze materie leren en het nieuwe dagritme went heel snel. Bovendien krijgt u er heel wat voor terug: een kat die zienderogen opknapt!

Wij hebben ervaring met zowel de Caninculin, als de Lantus als de ProZinc insuline.

Wij hebben ervaring met zowel de Caninculin, als de Lantus als de ProZinc insuline.

Wij zetten de belangrijkste zaken voor u uiteen:

Begrijpen

Wat u allereerst moet begrijpen is: dat de hoeveelheid eten en de hoeveelheid insuline die u toedient met elkaar verband houden: hoe meer uw kat eet, hoe meer glucose er geproduceerd wordt, hoe meer insuline er nodig is om alles in het lichaam te verwerken! Daarom is het van belang dat u voortaan elke dag evenveel eten gaat geven en dat u steeds hetzelfde voer geeft (de samenstelling van het voer moet zo constant mogelijk zijn). Daarom gaat u dagelijks, een met de dierenarts afgesproken gewicht aan voer geven, wat uitgekiend over de dag gaat worden verdeeld. Dit is de eerste stap naar een goed ingestelde kat.

De hoeveelheid eten en de hoeveelheid insuline die nodig is, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voer

U kunt, in overleg met de dierenarts, direct overstappen op speciaal voer voor diabeten. Dit voer bevat weinig koolhydraten. Het zijn vooral de koolhydraten die worden omgezet in glucose. Hoe minder glucose er geproduceerd wordt, hoe minder insuline u hoeft te spuiten. Krijgt uw kat bijvoorbeeld al een nierdieet, dan zal uw dierenarts er voor kiezen dit nierdieet noodzakelijkerwijs voort te zetten. 
Om ineens zowel van voer te veranderen als insuline te gaan spuiten is een drastische verandering. Het kan verstandig zijn om uw kat eerst gedurende 2 weken alleen op dit speciale dieetvoer te zetten en daarna pas met de insuline aan de slag te gaan.

Probeer altijd voor u meet een inschatting te maken: verwacht u een hoge of een lage waarde,
en waarom.
Dit leert u de signalen die uw kat afgeeft te interpreteren.

Meten is weten

Nu bekend is dat uw kat een tekort heeft aan insuline rijst de vraag: hoeveel? Dat weten we niet precies, en dus moeten we beginnen met een startdosering en controleren (meten) we de bloedglucosewaarde regelmatig. Het aanschaffen van een glucosemeter is de tweede stap, want ook het meten gaat u zelf doen. 

Katnapolsky kattenhotel het hotel voor de diabeteskat

Het instellen wordt door eigenaren vaak als een frustrerend proces ervaren. De glucosewaardes kunnen in het begin nogal schommelen en dat kan eigenaren, zeker omdat alle materie nog nieuw is, zeer onzeker maken. Het advies luidt: GEEF NIET OP ! Allereerst moet het lichaam van uw kat leren omgaan met de insuline. Bovendien kan het voorkomen dat de alvleesklier eindelijk zijn afvalstoffen kan gaan verwerken, schoon wordt en zelf ook weer een beetje mee helpt. Het instellen kan, in extreme gevallen, soms wel enkele maanden duren.

U kunt niet verantwoord de bloedglucosewaarde
meten als u geen curve heeft gemaakt.

Bloedglucosecurve

U kunt niet verantwoord de bloedglucosewaarde controleren als u geen bloedglucoseCURVE heeft gemaakt. Waarschijnlijk heeft uw dierenarts hier al met u over gesproken.

Bij een bloedglucosecurve gaat u uw kat gedurende een hele dag meten. De duur van de curve is een beetje afhankelijk van de insuline die u gebruikt. De caninsulin is een kortwerkende insuline, terwijl de Lantus en de ProZinc beiden langwerkende insuline zijn.

Het doel van de curve is om te kijken de insuline in het lichaam van uw kat precies doet en op welk tijdstip de waardes het laagste uitkomen. Die tijd(en) is/zijn belangrijk: verandert u namelijk de doses insuline, dan is het van belang wat er op die tijd(en) gebeurt.

curve.jpg

Dit is een curve van een kortwerkende insuline.

Deze kat bereikte 3,5 uur na het toedienen van de insuline het laagste punt.

Aan de slag

Samengevat:

Om uw kat goed in te kunnen stellen is het belangrijk dat:

- u afgepast eten gaat geven op vaste tijden

- u twee maal daags insuline gaat geven op vaste tijde

- u een bloedglucosemeter aanschaft (abbott freestyle heeft de voorkeur)

- u een bloedglucosecurve van uw kat maakt.

- u een potje druivensuiker in poedervorm op elke etage van uw huis zet.

meer informatie volgt.