Voor kittens gelden de volgende regels


Kattenziekte- en niesziekte-enting 

Kittens dienen voor de logeerpartij in Katnapolsky een 'boostervaccinatie' te hebben gekregen. Dit houdt in dat ze twee keer moeten zijn gevaccineerd, met minimaal 3 weken tussentijd. Gewoonlijk vinden deze vaccinaties plaats op een leeftijd van 9 weken en 12 weken. 


Bordetella Bronchiseptica

Naast de 'gewone' kattenziekte- en niesziekte-entingen moet uw kitten zijn gevaccineerd tegen Bb (Bordetella Bronchiseptica).  

Voor kittens geldt dat deze vaccinatie pas 2 weken na de boostervaccinatie kan worden gegeven, dus op zijn vroegst op een leeftijd van 14 weken, als uw kat tenminste op 9 en op 12 weken de boostervaccinatie kreeg.

Pas 3 weken later heeft uw kitten voldoende antistoffen aangemaakt en is dus dan pas voldoende beschermd.

Is uw kitten gevaccineerd op 9, 12 en 14 weken, dan mag hij/zij pas op een leeftijd van 17 weken komen logeren in Katnapolsky.

De niesziekte-enting biedt bescherming voor een jaar. 

De kattenziekte-enting biedt bescherming voor 2 of 3 jaar, afhankelijk van de fabrikant van het vaccin.

De Bb enting biedt bescherming voor een jaar. 

Als bewijs voor de vaccinaties dient u het originele paspoort/vaccinatieboekje te overleggen. Het originele paspoort/vaccinatieboekje blijft hier gedurende het gehele verblijf van uw kat.