Voor katten die langer dan een jaar, maar korter dan 3 jaar geleden voor het laatst zijn gevaccineerd gelden de volgende regels


Kattenziekte- en niesziekte-enting

Als het langer dan een jaar, maar korter dan 3 jaar geleden is dat uw kat werd gevaccineerd, is het van belang te weten of uw kat in het verleden een 'boostervaccinatie' heeft gehad en een jaar later opnieuw gevaccineerd is geweest.

Werd uw kat in het verleden 2 keer gevaccineerd met 3 weken tussentijd (dit is de boostervaccinatie) èn 12 maanden later wéér gevaccineerd, dan kunt u nu volstaan met het herhalen van de kattenziekte- en niesziekte-enting. Pas 3 weken na de vaccinatie is uw kat voldoende beschermd.

Uw kat kan dus pas 3 weken na de vaccinatie komen logeren in Katnapolsky.

Heeft uw kat in het verleden géén boostervaccinatie gekregen of is dit niet bekend, of heeft uw kat in het verleden wel een boostervaccinatie gekregen maar werd u kat 12 maanden daarna niet opnieuw gevaccineerd, dan dient uw kat alsnog een 'boostervaccinatie' te krijgen. Dit houdt in dat uw kat twee keer moet worden gevaccineerd, met minimaal 2 weken tussentijd. Pas 3 weken na de tweede vaccinatie is uw kat voldoende beschermd.

Uw kat kan dus pas 3 weken na de boostervaccinatie komen logeren in Katnapolsky.

De niesziekte-enting biedt bescherming voor een jaar.

De kattenziekte-enting biedt bescherming voor 2 of 3 jaar, afhankelijk van de fabrikant van het vaccin.


Bordetella Bronchiseptica

Naast de 'gewone' kattenziekte- en niesziekte-entingen adviseren wij u uw kat te laten vaccineren tegen Bb (Bordetella Bronchiseptica). Deze enting wordt bij voorkeur apart gegeven van de 'gewone' vaccinaties. 

Let op: laat binnen 3 weken voor de eerste gereserveerde dag géén BB neusvaccinatie toedienen! Uw kat mag dan namelijk niet komen logeren in Katnapolsky! 

Twijfelt u over de geldigheid van uw vaccinaties; raadpleeg dan uw dierenartsenpraktijk, zij kunnen u vertellen of uw kat voldoende is beschermd. Informeer uw dierenarts over onze regels.

Als bewijs voor de vaccinaties dient u het originele paspoort/vaccinatieboekje te overleggen. Het originele paspoort/vaccinatieboekje blijft hier gedurende het gehele verblijf van uw kat.