Katten met diabetes

Brede ervaring met Diabetespatiënten 

Vrijwel het hele jaar rond zorgen we voor katten met diabetes in Katnapolsky kattenhotel. Katten met deze uiterst serieuze aandoening worden door ons met de grootste nauwkeurigheid verzorgd en geobserveerd. 

Bloedglucosecurve

Omdat ieder kattenlichaam de insuline op een ander tempo verwerkt vinden we het van groot belang dat er van de diabetespatiënt een Bloedglucosecurve aanwezig is. Op die manier kunnen we hem/haar echt goed in de gaten houden, en indien nodig, op de juiste tijd controleren. Als er nog geen bloedglucosecurve van uw kat is gemaakt, dan zullen wij u, in de meeste gevallen, adviseren die hier te laten maken. 

De kosten voor het maken van een bloedglucosecurve zijn € 45,-. 

 

Wij zijn gewend te werken 

met zowel  Caninsulin® 

als  Lantus® insuline.

 

Aanvullende vragenlijst

Van een diabetespatiënt hebben we meer informatie nodig dan van een ‘gewone’ gast. Daarom doorlopen we voor de diabeten een aanvullende vragenlijst. Deze vragen zijn volledig toegespitst op alle aspecten rondom de diabetes van uw kat. Deze lijst wordt gekoppeld aan het medicatieschema en zal door ons dagelijks nauwkeurig worden gevolgd. 

Ook hier geldt natuurlijk dat we bij het inchecken dit schema, tezamen met alle door u meegebrachte medicatie, met u doornemen om alle mogelijk misverstanden volledig uit te sluiten.

Meten bloedglucosewaarde

Indien wij aanleiding zien om de bloedglucosewaarde van een diabetespatiënt te controleren, dan doen we dat. Voor ons geldt 'meten is weten'.

Voor het meten van de bloedglucosewaarde rekenen wij € 2,50 per keer.

Caninsulin® en Lantus® 

Wij zijn in Katnapolsky kattenhotel gewend zowel met Caninsulin® als Lantus® insuline te werken. 

Instellen

Lees hier hoe u uw diabeteskat veilig kunt instellen.